Nyheter

Tilfeller av harepest høsten 2014

Veterinærinstituttet har i andre halvdel av september diagnostisert harepest (tularemi) hos tre harer som er funnet døde i henholdsvis Lillehammer, Engerdal og Hemsedal. Funnene indikerer at det er en del tularemi-smitte i innlandsområdene i Sør-Norge denne høsten, trolig knyttet til betydelig forekomst av smågnagere.

[ 17.10.2014]

Verdens matvaredag 16. oktober

Tema for Verdens matvaredag er familielandbruk under slagordet “feeding the world, caring for the earth”. Hensikten er å sette fokus på småskalaproduksjon og hvor viktig det er for den totale matproduksjonen i verden, samt for bærekraftig matproduksjon. Gjennom prosjektet Veg-i-Trade har Veterinærinstituttet bidratt på en arena for aktører i den globale matkjeden for å stimulere til diskusjon og bevissthet rundt utfordringer rund global mathandel og matsuverenitet.

[ 16.10.2014]

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau

Ondartet fotråte hos sau forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus.Symptomene ved fotråte varierer fra mild betennelse i klauvspalten til løsning av klauvhorn. Dette er smertefullt for dyrene og fører til produksjonstap. Ondarta fotråte er meldepliktig i Norge.

[ 13.10.2014]

Pankreassyke - månedsoversikt september 2014

Det var åtte nye tilfeller av pankreassjuke hos laksefisk i september. Dette er samme antallet nye tilfeller som i september 2013 og i september 2012.

[ 06.10.2014]

Tenacibaculum som sårbakterier

Sår hos laks og regnbueørret i oppdrett forekommer særlig om høsten og vinteren og er ofte knyttet til forhold som gir risttap og småskader. Flere typer bakterier er assosiert med sår, men de seinere år har Tenacibaculum-bakterier fått mer oppmerksomhet.

[ 03.10.2014]

Høyringssvar frå Veterinærinstituttet om auke i tillaten produksjon av laksefisk

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut på høyring eit framlegg til ny forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure. Forskrifta legg opp til at etablerte aktørar kan auke produksjonen med opptil 5% på vilkår av at talet på lus og medikamentelle lusebehandlingar vert halde på eit lågt nivå.

[ 03.10.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Kunnskap skal bygge fremtiden
[Politikkavisen - 17.10.14]
Kunnskap skal bygge fremtiden
[Regjeringen.no - 17.10.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere