Nyheter

Nye rutiner for fakturering

Veterinærinstituttet har endret praksis for fakturering for privatpersoner der veterinær/dyreklinikk er rekvirent. Heretter blir rekvirent (veterinær/dyreklinikk) fakturert, og viderefakturering til dyreeier blir en sak mellom rekvirent og deres kunder. Bedrifter berøres ikke av endringen.

[ 20.11.2015]

Fotråte hos villrein påvist i tre nye villreinområder

Fotråte hos villrein ble påvist for første gang i Rondane høsten 2007. Siden er sjukdommen påvist i villreinområdene Nordfjella og Forollhogna, og høsten 2015 også i Snøhetta, Knutshø og Hardangervidda. Fotråte synes å være et økende helseproblem, og en viktig årsak til halthet hos villrein.

[ 18.11.2015]

Den europeiske antibiotikadagen

18. november er den europeiske antibiotikadagen. I den anledning ønsker Veterinærinstituttet å rette fokus på én helse-perspektivet og minne om sammenhengen mellom dyr og menneskers helse i bekjempelsen av antibiotikaresistens. 

[ 17.11.2015]

Store hudsår på elg i Sør-Sverige

Det er kommet over 100 rapporter fra svenske jegere som har oppdaget syke elgokser med store og betente hudsår. Svenske veterinærmyndigheter vet ikke hva sårene skyldes og advarer jegerne mot å bruke kjøttet hos de syke dyrene.

[ 16.11.2015]

Bedre og mer effektiv beredskap

Veterinærinstituttets tilstedeværelse i Nord-Norge er tema for et forslag fra enkelte stortingsrepresentanter fra landsdelen. I begynnelsen av november ble en høring gjennomført. Forslaget skal stemmes over på nyåret. 

[ 13.11.2015]

Kalvestell: Liten forskjell mellom norske og svenske økomelk-gårder

Drifts- og stellrutiner i kalveoppdrettet avgjøres i stor grad av bondens personlige valg. For å undersøke ulike former for rutiner og praksis ved hold av kalv, ble det som del av Ku-kalv-prosjektet (NRF-prosjektnummer 190424) i 2011 gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge og sammenlikne norske og svenske økomelk-produsenters kalvestell, samt deres syn på økologisk drift.

[ 11.11.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Fagseminar om lakseviruset PRV
[26 nov 10:00 - 26 nov 14:30]
Nye muligheter/sykdomsovervåk.
[2 des 10:00 - 2 nov 14:30]

 

I media

Storkontrakter på Ås
[Ny Teknikk - 23.11.15]
Klar for grønn produksjon
[IntraFish - 23.11.15]
Hvis hesten selv kunne vælge
[Ridehesten.com - 21.11.15]
Kampen mot antibiotikaresistens
[Legemiddelindustriforeningen - 20.11.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere