Nyheter

Ny sykdom hos regnbueørret: virus Y

Veterinærinstituttet påviste i 2013 en ny sykdom hos regnbueørret i ferskvann. I forbindelse med sykdomsoppklaringen ble det påvist et nytt virus, kalt virus Y. Viruset er ikke ferdig karakterisert og det er foreløpig ikke bekreftet at virus Y er årsak til sykdommen. Siste kjente utbrudd i settefiskanlegg var i januar/februar 2014. I 2015 vil Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre et overvåkningsprogram for å kartlegge forekomsten av virus Y.

[ 26.02.2015]

Fransk hjerteorm er ikke påvist i Norge

Det er påvist fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) hos flere hunder i Sverige. Parasitten kan gi alvorlig sykdom hos hund, og lever i hjertet og lungearteriene. Det er ikke påvist fransk hjerteorm i Norge. Hunder smittes av parasitten via snegler, og parasitten smitter ikke til mennesker.

[ 18.02.2015]

Bekreftet funn av LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at mistanken om «livestock associated» methicillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en grisebesetning i Nord-Trøndelag nå er bekreftet.

[ 18.02.2015]

Mistanke om MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om methicillinresistente bakterier (MRSA) i en grisebesetning. Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene.

[ 13.02.2015]

Det ble ikke funnet storfetuberkulose i mistenkt alpakkabesetning

Veterinærinstituttet varslet mai 2014 om mistanke om storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) i en alpakkabesetning som sto i isolat i Hallingdal, jf. nettmelding av 22. mai 2014. Ytterligere undersøkelser ble foretatt for eventuelt å avkrefte eller stille en endelig diagnose.

[ 13.02.2015]

Sterk mistanke om paratuberkulose hos en alpakka i Hordaland

På grunnlag av laboratorieundersøkelser utført på Veterinærinstituttet er det sterk mistanke om paratuberkulose hos en alpakka i Hordaland. Alle besetninger med alpakka og lama undersøkes i det nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammet for paratuberkulose, og det var en avføringsprøve uttatt i regi av dette programmet som var positiv. Hvis de oppfølgende undersøkelsene bekrefter at prøven er positiv, er det første gang paratuberkulose påvises hos kamelider i Norge. Det endelige svaret på bakterieundersøkelsen vil foreligge om ca. 8 uker.

[ 11.02.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

NMKL course
[11 mai 11:30 - 11 mai 14:30]

 

I media

Ny ILA-mistanke for Isqueen
[iLaks.no - 27.02.15]
Ny ILA-mistanke i Nordland
[IntraFish - 27.02.15]
Nye ILA-problemer for Isqueen
[Kyst.no - 27.02.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Piscine orthoreovirus (PRV) ơ3 protein binds dsRNA. "
Wessel Ø, Nyman IB, Markussen T,Dahle MK, Rimstad E,. Virus Res. 2015 Jan 14;198C:22-29.
"Piscine orthoreovirus (PRV) infects Atlantic salmon erythrocytes. "
Finstad OW, Dahle MK, Lindholm TH, Nyman IB, Løvoll M, Wallace C, Olsen CM, Storset AK, Rimstad E. Vet Res. 2014 Apr 3;45(1):35.
"Sequence Analysis of the Genome of Piscine Orthoreovirus (PRV) Associated with Heart and Skeletal Muscle Inflammation (HSMI) in Atlantic Salmon (Sal..."
Markussen T, Dahle MK, Tengs T, Løvoll M, Finstad OW, Wiik-Nielsen CR, Grove S, Lauksund S, Robertsen B, Rimstad E. PLoS One. 2013 Jul 29;8(7):e70075.

Se flere