Nyheter

Oppdatert status på HPAI H5N8 i Europa

Den 17. desember kom det opplysninger av flere fjørfebesetninger i Europa som var blitt smittet med det høypatogene aviærinfluensaviruset H5N8 (HPAI H5N8). Samme dag medlte OIE om et nytt utbrudd av fugleinfluensa i Veneto-regionen i nord–øst Italia. Samtidig har det kommet rapporter om et utbrudd i en fjørfebesetning i Cloppenburg-distriktet i Nedre Sachsen i Tyskland.  

[ 18.12.2014]

Influensavirus er ikke påvist i sel i Norge

Influensaviruset H10N7 som har forårsaket massedød av selarten steinkobbe i Sverige, Danmark og Tyskland er ikke påvist i Norge.

[ 18.12.2014]

Amøbegjellesykdom – oversikt november 2014

Basert på prøver innsendt til Veterinærinstituttet, er det lagd en oversikt over tilfeller av amøbegjellesykdom (AGD). Da sykdommen ikke er meldepliktig, utgjør ikke denne listen en total oversikt over AGD tilfeller i Norge.

[ 16.12.2014]

Salmonellose påvist hos storfe i Hordaland

Veterinærinstituttet har påvist Salmonella Typhimurium i avføringsprøver fra tre kalver fra en besetning med melkekyr på Voss i Hordaland fylke. Besetningen har hatt problemer med diaré og dødsfall på flere kalver.

[ 16.12.2014]

Veterinærinstituttet har vært 100 år på Adamstua

Veterinærinstituttet på Adamstua fylte 100 år i november 2014. 12. desember ble dette markert på instituttet med gløgg, pepperkaker og en presentasjon av den nylanserte boka om instituttets historie, skrevet av fagdirektør Roar Gudding.

[ 16.12.2014]

Risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet og medlem av hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Janneche Utne Skåre, har ledet arbeidet med en rapport på nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Rapporten er utarbeidet av VKM på oppdrag fra Mattilsynet, og er en oppdatering av vurderingen som komitéen publiserte i 2006.

[ 15.12.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Ureist økologisk julegris
[Oikos - Økologisk Norge - 19.12.14]
Immunsystemet svekket hos laksesmolt
[My News Desk - 19.12.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere