Nyheter

Funn av ILA i settefiskanlegg

I forbindelse med påvisning av infeksiøs lakseanemi (ILA) i et settefiskanlegg i Nordland, bistår nå Veterinærinstituttet Mattilsynet med å fastslå når smitten har kommet inn i anlegget.

[ 04.09.2015]

Veterinærinstituttet er blitt medlem av SAFE, mattrygghetskonsortiet i EU

1.september 2015 ble Veterinærinstituttet medlem av European Association of Food Safety, SAFE-konsortiet.

[ 03.09.2015]

Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) hittil i 2015

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sju lokaliteter i Nordland, to i Møre og Romsdal, en i Troms og en i Hordaland. Det er i tillegg mistanke om ILA på en lokalitet i Troms.

[ 03.09.2015]

Målstyrt virusvaksine til fisk

Veterinærinstituttet har med prosjektet "New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture" fått innvilget 10 millioner kroner over tre år i optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021. Målet er å lage målstyrte virusvaksiner til fisk.

[ 28.08.2015]

Bekreftet MRSA i 3 svinebesetninger i Rogaland

Oppdatert 04.09.15: Veterinærinstituttet har påvist positive funn av MRSA-bakterier i tre svinebesetninger i Rogaland. Mattilsynet og de berørte er varslet om funnene. 

[ 27.08.2015]

Påvist antistoffer mot storfetuberkulose hos alpakka

Veterinærinstituttet har påvist antistoffer mot storfetuberkulose hos to alpakkaer som står i isolat på en gård i Hedmark. De to positive dyrene ble importert fra Canada sammen med 19 andre alpakkaer i sommer. 

[ 26.08.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere