Nyheter

Historiske data for interaktivt PD-kart

Det er etter hvert mange som har etterspurt en sammenstilling av de historiske dataene for vårt interaktive PD-kart. Med hjemmel i Miljøinformasjonsloven (Lov 2003-05-09 nr. 31), vil Veterinærinstituttet fremover hvert år publisere lister over de havbrukslokalitetene som har vært oppført på det interaktive kartet det foregående året.

[ 17.04.2015]

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris på Nordkalotten – ny høringsfrist

Norge grenser til land hvor Gyrodactylus salaris finnes endemisk. På forespørsel fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet vurdert risikoen for spredning av parasitten fra Sverige, Finland og Russland til Troms og Finnmark. Risikovurderingen ligger nå ute på høring, og høringsperioden er forlenget til 8. mai 2015.

[ 16.04.2015]

Bekreftet funn av paratuberkulosebakterie hos alpakka

I februar 2015 ble det på grunnlag av laboratorieundersøkelser utført på Veterinærinstituttet, varslet om sterk mistanke om paratuberkulose hos en alpakka i Hordaland. Oppfølgende undersøkelser av det påviste bakterieisolatet har bekreftet at det aktuelle bakterieisolatet var Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis som forårsaker paratuberkulose hos flere dyrearter.

[ 14.04.2015]

Hårløs elg GPS-merket i Finnmark

Veterinærinstituttet (VI), med god hjelp fra lokale mannskaper, bedøvet sist fredag en hårløs elgku og merket den med GPS-sender i Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Flere hårløse elg er observert på Østlandet i løpet av vinteren 2014/15, men dette er den første hårløse elgen som er rapportert fra Finnmark med omfattende håravfall på vinterstid.

[ 14.04.2015]

Slakter kjøttimport

Aftenposten omtalte 8. april at Landbruks- og matdepartementet i år dobler kvoten for import av kjøtt fra dyr slaktet uten bedøving. Forskning fra Veterinærinstituttet (Mejdell og Lund 2008) viser at slike dyr føler smerte og frykt i større grad enn tradisjonelt antatt.

[ 13.04.2015]

Disputerer om båndet mellom ku og kalv

Julie Føske Johnsen jobber ved Veterinærinstituttet. 15. april disputerer hun ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Johnsen har forsket på dyrevelferd, båndet mellom melkekyr og kalver og funnet praktiske løsninger på noen av utfordringene knyttet til å holde ku og kalv sammen.

[ 09.04.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Fagseminar og VitenSmak
[28 april 12:00 - 28 april 21:00]
Nordic Veterinary Serology Meeting
[5 mai 10:00 - 6 mai 16:00]
NMKL course
[11 mai 11:30 - 11 mai 14:30]
Gå til kalenderen

 

I media

Prosjekter for 15 mrd.
[neNyheter.no - 20.04.15]
Katteskit har drepe 45 lam
[Strilen - 18.04.15]
Dyrleger og pelsdyr
[Østlendingen - 17.04.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Seatrout (Salmo trutta) is a natural host for Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa, Myxosporea), an important pathogen of farmed Atlantic salmon..."
Hansen H, Poppe TT, Markussen T, Karlsbakk E: Seatrout (Salmo trutta) is a natural host for Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa, Myxosporea), an important pathogen of farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Parasit Vectors 2015, 8(1):218.
"Detection of the myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in situ hybridization (ISH)"
Markussen, T., Agusti, C., Karlsbakk, E., Nylund, A. Brevik, Ø., and Hansen, H. (2015) Detection of the myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in situ hybridization (ISH). Parasites & Vectors 2015, 8:105 DOI 10.1186/s13071-015-0718-4
"Reservoir hosts for Gyrodactylus salaris may play a more significant role in epidemics than previously thought."
Paladini, G., Hansen, H., Williams, C.F., Taylor, G.H., Rubio-Mejía, O.L., Denholm, S., Hytterød, S., Bron, J.E. and Shinn, A.P. (2014) Reservoir hosts for Gyrodactylus salaris may play a more significant role in epidemics than previously thought. Parasites & Vectors, 7:576 doi:10.1186/s13071-014-0576-5

Se flere