Nyheter

Bekreftet funn av bakterie som forårsaker paratuberkulose

Bakterien som forårsaker paratuberkulose er bekreftet hos alpakka i Buskerud.  

[ 02.07.2015]

Rå melk – viktig å kjenne til risikoen

Forsker innen matbakteriologi på Veterinærinstituttet, Taran Skjerdal, mener det er viktig at folk er kjent med risikoen de tar med å drikke upasteurisert melk. Selv ville hun holdt seg langt unna kremkake med upasterurisert fløte en varm sommerdag.

[ 29.06.2015]

Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) hittil i 2015

Det er så langt i år påvist ILA på fem lokaliteter i Nordland, to lokaliteter i Møre og Romsdal og en lokalitet i Hordaland. Det er også mistanke om ILA på en lokalitet i Hordaland.

[ 26.06.2015]

Rabiesrisiko ved import av gatehund bekymrer internasjonalt

En norsk studie som viser en dårlig beskyttelse mot rabies blant gatehunder importert til Norge fra Øst-Europa, vekker internasjonal oppmerksomhet.

[ 26.06.2015]

Paratuberkulose påvist hos storfe i Sogn og Fjordane

Veterinærinstituttet har påvist paratuberkulose i prøver fra ei ammeku. Dette er første gang siden 2010 at paratuberkulose er funnet hos storfe, også den gang i ei ku fra Sogn og Fjordane.

[ 25.06.2015]

Nye funn av svelgbrems hos elg i Sør-Norge

Veterinærinstituttet påviste sist vår og sommer for første gang  svelgbrems hos elg på Østlandet og i Trøndelag. Parasitten var tidligere bare påvist hos elg i Pasvik. Våren og forsommeren 2015 kommer det nye meldinger om funn av svelgbrems hos elg. Funnene bekrefter at  elgens svelgbrems er under spredning her i landet og trolig er vanligere på Østlandet enn tidligere antatt.  

[ 23.06.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Til kamp for rå melk
[Bergens Tidende - 03.07.15]
Paratuberkulose hos alpakka bekreftet
[Mattilsynet - 02.07.15]
Paratuberkulose hos storfe bekreftet
[Mattilsynet - 02.07.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere