Nyheter

AquaEpi I 2016: Ny møteplass om epidemiologi innen akvakultur

Velkommen til den første globale konferansen i epidemiologi og sykdommer hos akvatiske dyr i oppdrett!  Konferansen avholdes i Oslo 20.-22. september 2016.

[ 05.02.2016]

Ulv alvorleg angrepen av skabb

Veterinærinstituttet har stadfesta at ulven som blei avliva i Enebakk i januar, hadde skabb. Han var alvorleg angrepen av sjukdommen og 40-50 % av kroppsoverflata mangla pels. Varmetapet i den sterke kulden har truleg vore stort og dyret har lidd.

[ 04.02.2016]

Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi i 2016

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på en lokalitet i Nordland.

[ 04.02.2016]

Stor interesse for obduksjonskurs

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Animalia arrangert kurs i feltdiagnostikk for 40 veterinærer som jobber med produksjonsdyr. 

[ 03.02.2016]

Antall PD-tilfeller i 2015 på nivå med 2014

Totalt ble det påvist 137 PD-tilfeller i 2015 (mistanker og påvisninger) mot 142 tilfeller året før.   

[ 28.01.2016]

Forskning på mikrobiota kan gi bedre helse og dyrevelferd

Forskere har fått øynene opp for en ufattelig spennende verden. Ny teknologi har skapt nye muligheter for å forske på mikroorganismer i mage og tarm-systemet. Disse viser seg å ha større betydning enn man ante for få år siden. Forskning på dette feltet vil gi bedre dyrehelse og -velferd i fremtiden, mener Arne Holst-Jensen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet. 

[ 26.01.2016]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

AquaEpi I - 2016
[20 sep 08:00 - 22 sep 16:00]

 

I media

Fryktet gaupa ville skade folk
[Varden - 06.02.16]
Ulv alvorleg angripen av skabb
[Forskning.no - 05.02.16]
Mistanke om kverke på Epona
[Hestesport - 05.02.16]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere